Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Strojni tehnik

bannerji predmetnik strojni tehnik

Večino stvari na naši Zemlji poganjajo različne naprave, stroji in roboti.

Kdo ve o teh velikokrat zapletenih sistemih največ? Gotovo strojniki, ki udejanjajo svoje znanje pri snovanju novih izdelkov, strojev in naprav ter sistemov vodenja in upravljanja na področjih energetike in strojegradnje, mehatronike, avtomobilizma, okoljske tehnologije, itd.

Srednješolski izobraževalni program "strojni tehnik" je prava izbira za tiste, ki jih navdušuje tehnika, računalništvo in novi izzivi sodobnega sveta na področjih okoljevarstva in najnovejših tehnologij.

Dajte prosto pot svojim željam in nadarjenosti, bodite ambiciozni in vztrajni in spoznali boste čudovit svet "strojništva".
Ne bo vam žal!

Možnosti zaposlitve po končanem štiriletnem šolanju so raznovrstne

Kovinsko predelovalna industrija:

  • organizacija in vodenje proizvodnje,
  • programiranje CNC obdelovalnih strojev,
  • kontrola kakovosti,
  • meritve in preizkušanje;

Prodajno servisna dejavnost:

  • prodaja in svetovanje na zastopstvih podjetij s tehničnim materialom,
  • prodaja strojev, avtomobilov, vodenje servisnih dejavnosti;

Področje energetike:

  • upravljanje toplotnih kompresorskih in plinskih postaj,
  • upravljanje ogrevalnih in klimatizacijskih sistemov;

Področje projektiranja:

  • priprava tehnične dokumentacije,
  • nadzor nad izvajanjem strojegradnje, gradnje energetskih in instalacijskih sistemov;


Samostojno podjetništvo, obrt.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja
Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, lahko nadaljuje študij na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih. Dijak, ki opravi poleg poklicne mature še dodatni izpit iz enega od predmetov splošne mature, lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih študijskih programih (strojništvo, kemija, gradbeništvo, farmacija, biotehnologija, ekonomija, matematika, fizika, računalništvo ...)

 

Predmetnik: STROJNI TEHNIK/ SSI – PRENOVLJENI PROGRAM, ZAČETEK IZVAJANJA SEPTEMBER 2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno
izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje

obvezno

140

7

M2

Načrtovanje konstrukcij

obvezno

140

7

M3

Poslovanje in organizacija

obvezno

70

3

M4

Učinkovita raba energije

obvezno

140

7

M5

Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje

obvezno

70

3

M6

Delovanje krmilnih in električnih komponent

obvezno

140

7

M7

Obdelava gradiv

obvezno

140

7

M8

Spajanje gradiv in toplotna obdelava

obvezno

105

5

M9

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

izbirno

158

8

M10

Računalniško podprte tehnologije

izbirno

158

8

M11

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

izbirno

158

8

M12

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

izbirno

158

8

M13

Avtomatizacija in robotika

izbirno

158

8

M14

Energetski sistemi

izbirno

158

8

M15

Načrtovanje stavbnih instalacij

izbirno

158

8

M16

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

izbirno

158

8

Skupaj B

 

1577

78

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

454

15

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

304

14

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

595

30

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4315

208

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

758

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4667

222

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4971

236

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

131

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150