Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Obvestila

Informativa 2021

Spoštovani osnovnošolci, osnovnošolke in spoštovani starši!

Tudi letos bo naša šola sodelovala na izobraževalnem sejmu izobraževanja in poklicev INFORMATIVA, ki bo potekal v petek, 22. 1. 2021, in soboto, 23. 1. 2021 preko spleta.

Predstavili bomo izobraževalne programe, ki jih izvajamo na šoli: kemijski tehnik, strojni tehnik in tehnik varovanja.

Vse informacije in navodila, kako pridete do nas najdete na povezavi: www.informativa.si

Vljudno vabljeni!

Teden pisanja z roko od 18.1. do 22.1.2021

Na SSKŠ že četrto leto sodelujemo v TEDNU PISANJA Z ROKO. Dijake in zaposlene želimo ozavestiti o pomenu pisanja z roko.

Letošnji ambasadorji Tedna pisanja z roko so: dr. Erik Brecelj, kirurg in aktivist,  Urša Menart, režiserka in scenaristka in bivši dijak SSKŠ Tadej Pogačar, kolesarski šampion.

»Letos se še posebej dobro zavedamo, da je postalo tipkanje dominanten način pisanja, tako pri mlajših, kot pri starejših. Izobraževanja na daljavo brez računalnika in drugih digitalnih medijev ne bi bilo mogoče organizirati. Tudi na delovnih mestih izginja pisanje z roko. A prav to spoznanje nas opozarja, da je potrebno prepoznavati in izkoriščati prednosti obojega. Pisanje z roko  ohranja v pisanju človeške, ne le strojne sledi. Nihče nima take pisave kot vi.« (Marijana Jazbec, predsednica društva Radi pišemo z roko)

Osrednja tema Tedna 2021 je 'Pišem pismo prijatelju'. To je široka tema, ki omogoča kreativnost v največji možni meri. Besedo 'prijatelj' razumemo v širšem pomenu besede. To je lahko sošolec, mama, oče, babica, dedek, brat, sestra, sosed ipd.

Dijaki, prosite starše in ostale sorodnike, naj vam napišejo kakšno lepo misel, zanimivo sporočilo, mogoče celo pismo. Vprašajte jih, ali še vedno hranijo stara pisma (ljubezenska, pisma prijateljem, vojakom …) Primerjajte svojo pisavo s pisavo svojih staršev. Če poznate kakšno znano osebnost, jo prosite za rokopis (v priponki je tudi podlaga za rokopis z logom društva).

Vse »izdelke« lahko pošljete koordinatorici projekta, knjižničarki Nataši Mahnič na el. naslov: natasa.mahnic@guest.arnes.si

Priponke:

- Podlaga za pisanje rokopisa 2021

- https://www.pisemozroko.si/

- https://www.facebook.com/radipisemozroko/

- Plakat (Teden pisanja z roko)

Prevzem toplega obroka

Na ŠC Ljubljana, Aškerčeva cesta 1, Ljubljana, prevzamete topel obrok vsak delovni dan v šolski kuhinji, v času od 13. do 15. ure.

V tem času bo odprt glavni vhod na Aškerčevi cesti 1.

strkem arhiv obvestil 05