Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Programi

Na SSKŠ izvajamo na rednem izobraževanju 3 izobraževalne programe:

Na SSKŠ na rednem izobraževanju ne izvajamo poklicnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja.

 

ŠTEVILO DIJAKOV IN ODDELKOV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

  • Strojni tehnik

1. letnik:  142 dijakov – 5 oddelkov

2. letnik:  139 dijakov – 5 oddelkov

3. letnik:  122 dijakov – 4 oddelki

4. letnik:  146 dijakov – 5 oddelkov

V šolskem letu 2020/2021 je v izobraževalni program strojni tehnik vpisanih skupno 549 dijakov.

 

  • Kemijski tehnik

1. letnik: 50 dijakov - 2 oddelka

2. letnik: 50 dijakov – 2 oddelka

3. letnik: 60 dijakov - 2 oddelka

4. letnik: 51 dijakov - 2 oddelka

V šolskem letu 2020/2021 je v izobraževalni program kemijski tehnik vpisanih skupno 211 dijakov.

 

  • Tehnik varovanja

1. letnik: 25 dijakov - 1 oddelek

2. letnik: 25 dijakov – 1 oddelek

3. letnik: 19 dijakov - 1 oddelek

4. letnik: 11 dijakov - 1 oddelek

V šolskem letu 2020/2021 je v izobraževalni program tehnik varovanja vpisanih skupno 80 dijakov.

 

SKUPNO ŠTEVILO DIJAKOV NA SSKŠ V ŠOL. L. 2020/2021:  840  DIJAKOV.

 

 

Na izobraževanju odraslih izvajamo izobraževalne programe:

  • Strojni tehnik, zaključek 4-letnega izobraževanja
  • Kemijski tehnik, zaključek 4-letnega izobraževanja
  • Tehnik varovanja, zaključek 4-letnega izobraževanja
  • Prekvalifikacije v poklic Strojni tehnik in kemijski tehnik