Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Interesne dejavnosti

 

PREGLEDNICA INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA IZOBRAŽEVALNE PROGRAME

  • KEMIJSKI TEHNIK
  • STROJNI TEHNIK
  • TEHNIK VAROVANJA


  

LETNIK

OBVEZNI DEL:

Skupaj

1.

2.

3.

4.

Športni dnevi

96

24

24

24

24

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave

72

18

18

18

18

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju

6

6

-

-

-

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat, ipd.

6

6

-

-

-

Zdravstvena vzgoja

18

-

18

-

-

SKUPAJ

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

 

     

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad

6

6

-

-

-

Naravoslovni dan – ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke)

22

6

6

6

4

Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja

22

6

6

6

4

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga)

22

6

6

6

4

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja

4

-

-

-

4

SKUPAJ

PROSTA IZBIRA DIJAKA

78

26

26

26

-

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi

         

Tečaj cestnoprometnih predpisov

         

Mladinska raziskovalna dejavnost

         

Tekmovalna dejavnost v znanju

         

Socialno delo

         

Mentorstva in pomoč drugim

         

Organizirano dopolnilno izobraževanje, ipd.

         

SKUPAJ