Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Svetovalna služba


Splošne informacije:

E-pošta: darja.lucic@sclj.si
tel.: 01 2411 646

2. nadstropje, soba 217

Svetovalne ure: vsak dan od 8. do 15. ure.

 

V popoldanskem času je svetovalna delavka prisotna enkrat mesečno na skupnih govorilnih urah.

                                                                                                  

 

ŠTIPENDIJE

2. JULIJA 2013 je bil v Uradnem listu RS objavljen novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki se začne uporabljati 1. januarja 2014. Podrobnosti o novostih na področju štipendiranja najdete na naslednji povezavi:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139.