Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Kontakti

Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana

Šolski center Ljubljana
Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Ravnatelj

Ravnatelj: Zdenko Nosan


Telefonska številka: 01 24 11 644
Elektronska pošta: zdenko.nosan@sclj.si

ravnatelj

 

 

Pomočnica ravnatelja

Pomočnica ravnatelja: Karmen Smrdu Žnidaršič

 

 

Tajništvo

Tajnik VIZ: Milena Rus


Telefonska številka: 01 24 11 668
Elektronska pošta:  milena.rus@sclj.si

 

 


Šolska svetovalna služba

Svetovalna delavka: Darja Lučič


Telefonska številka: 01 24 11 646
Elektronska pošta: darja.lucic@sclj.si

 

 

 

Ostale informacije:

FAX: (01) 24 11 669
ZBORNICA: (01) 24 11 640
RAČUNOVODSTVO: (01) 24 11 666
ELEKTRONSKA POŠTA: ssks@sclj.si 
SPLETNA STRAN: www.strojna.sclj.si