Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

O šoli

SPOŠTOVANI OBISKOVALCI SPLETNIH STRANI Srednje strojne in kemijske šole Ljubljana

Mogočna zgradba ŠC Ljubljana je bila postavljena davnega leta 1911 za potrebe takratne "Državne obrtne šole", ki se je leta 1920 preimenovala v "Tehniško srednjo šolo".

Do 2. svetovne vojne so pod skupno upravo delovale štiri državne šole in ena banovinska in sicer:

 • državna tehniška šola,
 • državna delovodska šola,
 • državna moška obrtna šola,
 • državna ženska obrtna šola,
 • banovinska šola za glasbila.

Po 2. svetovni vojni je vzporedno z rastočo industrializacijo rasla tudi potreba po tehniških poklicih s področij kemije, strojništva, lesarstva, elektrotehnike, gradbeništva. Poklice s teh področij so izobraževali na Aškerčevi in dislociranih enotah v Novi Gorici, Novem mestu, Kranju, Postojni, Celju, itd.


Z družbenim in gospodarskim razvojem se je spreminjalo tudi strokovno šolstvo, nastajale so nove šole, programi so se spreminjali, izpopolnjevali. Nove družbene razmere so narekovale drugačno organiziranost šol oziroma zavodov, tako je bil leta 2000 ustanovljen Šolski center Ljubljana z enotno upravo in štirimi samostojnimi enotami.

Srednja strojna in kemijska šola je ena od petih organizacijskih enot ŠC Ljubljana:

 • Srednja strojna in kemijska šola,
 • Srednja lesarska šola,
 • Gimnazija Antona Aškerca,
 • Višja strokovna šola,
 • Evropska šola Ljubljana.

 

Na Srednji strojni in kemijski šoli izobražujemo po izobraževalnih programih:

 • strojni tehnik,
 • kemijski tehnik,
 • tehnik varovanja,
 • izobraževanje odraslih (strojni tehnik, kemijski tehnik, tehnik varovanja).

Organizacija pouka na Srednji strojni in kemijski šoli

Izobraževalni programi se izvajajo v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje poteka v delavnicah in laboratorijih Srednje strojne in kemijske šole in pri delodajalcih. Sestavni del izobraževanja so strokovne ekskurzije v domače in tuje gospodarske družbe, raziskovalne ustanove, obiskovanje sejmov, razstav ter kulturnih znamenitosti. Dijaki lahko opravljajo raziskovalne naloge, se udeležujejo srednješolskih tekmovanj iz SLO, MAT, ANJ in tekmovanj s področja stroke doma in v tujini.

Dijaki, ki se aktivno ukvarjajo s športom in kulturnimi dejavnostmi lahko pridobijo poseben status, ki jim olajša izpolnjevanje šolskih obveznosti.

Pouk poteka samo v dopoldanskem času s pričetkom ob 7:30 uri in traja največ do 14.55 ure.

V okviru knjižnice deluje učbeniški sklad. Dijaki si lahko za celo šolsko leto izposodijo komplet predpisanih učbenikov.

Imamo tradicijo, kvaliteten učiteljski kader, opremljenost učilnic, laboratorijev in delavnic je na visoki ravni. Sodelovanje Srednje strojne in kemijske šole s podjetji in tovarnami je zgledno, tako da lahko nudimo dijakom kvalitetno izobrazbo za zaposlitev oziroma za nadaljnji študij.

 


Ravnatelj,
Zdenko Nosan