Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Dijaška skupnost

Na osnovi 61. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, je na šoli organizirana skupnost dijakov, ki deluje na ravni šole in v oddelkih.

Skupnost vodi odbor treh dijakov. Skupnost organizira obšolsko življenje in delo in obravnava vprašanja povezana z vzgojno izobraževalnim delom. Sodeluje z ravnateljem šole, mentor dijaške skupnosti dijakov SSKŠ v šolskem letu 2020/2021 je ga. Tina Benvenuti.