Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Kemijski tehnik

bannerji predmetnik kemijski tehnik

Kemijski tehnik je lep in zanimiv poklic, ki zahteva poleg teoretičnega in strokovnega znanja tudi nekaj ročnih spretnosti, za katere niso potrebne posebne nadarjenosti, ker se jih lahko priučimo.

Kemijski tehnik lahko upravlja in vodi naprave in procese v kemijski industriji, opravlja najrazličnejše kemijske in fizikalno-kemijske analize v različnih laboratorijih – ne samo v kemijski industriji, ampak tudi na drugih področjih.

Pridobljeni strokovni naziv KEMIJSKI TEHNIK pokriva celo vrsto področij, zato so možnosti zaposlitve po končanem šolanju precej široke.

Zaposliti se je mogoče:

V industriji:

  • kemijski, farmacevtski, gumarski, živilski, steklarski, keramični, usnjarski, v industriji sinteze in predelave umetnih mas;

V kontrolnih laboratorijih:

  • v drugih vejah industrije (industriji cementa, toplarnah, komunalnih čistilnih napravah ...) ali v laboratorijih različnih raziskovalnih ustanov s področja naravoslovja (inštituti, policija, vojska, fakultete);

Na področju prodajno servisne dejavnosti;

  • Kot laborant pri pouku naravoslovnih predmetov v gimnazijah ali srednjih strokovnih šolah ustrezne smeri.

 

Možnosti nadaljnjega izobraževanja
Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, lahko nadaljuje študij na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih. Dijak, ki opravi poleg poklicne mature še dodatni izpit iz enega od predmetov splošne mature, lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih študijskih programih (strojništvo, kemija, gradbeništvo, farmacija, biotehnologija, ekonomija, matematika, fizika, računalništvo ...)


IZVEDBENI PREDMETNIK - KEMIJSKI TEHNIK

PREDMETNIK: KEMIJSKI TEHNIK/ SSI – PRENOVLJENI PROGRAM, ZAČETEK IZVAJANJA SEPTEMBER 2008

 

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

487

24

P2

Matematika

Obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

Obvezno

417

20

P4

Umetnost

Obvezno

68

3

P5

Zgodovina

Obvezno

102

5

P6

Geografija

Izbirno

68

3

P7

Sociologija

Izbirno

68

3

P8

Psihologija

Izbirno

68

3

P9

Fizika

Obvezno

140

6

P11

Biologija

Obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

Obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

 

B – Strokovni moduli

M1

Splošna in anorganska kemija

Obvezno

136

7

M2

Fizikalna kemija

Obvezno

170

9

M3

Organska kemija

Obvezno

170

9

M4

Kemijsko računstvo

Obvezno

68

4

M5

Laboratorijska in analizna tehnika

Obvezno

340

17

M6

Kemijska tehnika

Obvezno

238

12

M7

Tehniško varstvo okolja

Obvezno

68

3

M8

Kemijska informatika

Obvezno

68

4

M9

Podjetništvo in trženje

Obvezno

68

3

M10

Materiali

Obvezno

68

4

M11

Analizna kemija

Izbirno

272

14

M12

Polimerni materiali in tehnologije

Izbirno

272

14

M13

Kemijski tehnološki procesi

Izbirno

204

11

M14

Papirniška tehnologija

Izbirno

204

11

M15

Upravljanje naprav in procesov v industriji

Izbirno

68

3

Skupaj B

 

1666

86

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

750

30

 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

 

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

 

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

578

30

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4387

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

902

36

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4739

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4891

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

   

4

Skupaj kreditnih točk

   

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151