Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

PREDMETNIK - STROJNI TEHNIK - PTI (3+2) - izobraževanje odraslih

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA

SREDNJA STROJNA IN KEMIJSKA ŠOLA

ODDELEK IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana

Številka: 0290/00004/2009/046

 

STROJNI TEHNIK – PTI,   izobraževanje odraslih

                             PREDMETNIK (3+2)

 Predmet

 
 

P1- Slovenščina

 

P2 - Matematika

 

P3 - Angleščina

 

P5 - Kemija

 

P6 - Fizika

 

P7 – Biologija

 

P8 – Zgodovina

 

P9 – Geografija

 

P10 – Sociologija

 

P12 – Umetnost

 

P13 – Informatika

 

M1 – Načrtovanje konstrukcij

 

M2 – Poslovanje in organizacija

 

M3 – Učinkovita raba energije

 

M4 – Obdelava gradiv (praktični pouk)

 

M6 – RPT (izbirni predmet)

 

M9 – Avtomatizacija in robotika

 

M10 – Energetski sistemi

 

OK – Tehnična mehanika

 

* PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU – slušatelj 

               prinese potrdilo o dosedanjem delu v podjetju  -  3 KT

** ŠPORTNA VZGOJA – priznano z dokazili o delovanju v športnih društvih  -  7 KT

*** INTERESNE DEJAVNOSTI – priznano z dokazili o delovanju v prostovoljnih društvih  -  4 KT

****  POKLICNA MATURA  -  4 KT

Ljubljana, september 2010                       

 

Zdenko Nosan, ravnatelj SSKŠ