Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Obrazci

ŠOLSKA PREHRANA


 

UPORABA TRAJNIKA ZA PLAČILA ŠOLSKEMU CENTRU LJUBLJANA

Spoštovani starši,

Obveščamo vas, da smo od 22. 3. 2018 vključeni v sistem evropskih direktnih obremenitev – SEPA (krajše SDD). Plačilna storitev direktna obremenitev (trajnik) vam omogoča enostavno samodejno plačevanje računov. S soglasjem za direktno obremenitev pooblastite Šolski center Ljubljana, da preko banke mesečno neposredno obremeni vaš tekoči račun v višini zneska izdanega računa.

Spodaj najdete obrazec za otvoritev trajnika, ki ga izpolnite, podpišete in pošljete na Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana. Soglasje za direktne obremenitve sprejema, hrani in upravlja prejemnik plačila (Šolski center Ljubljana). Plačnik pa lahko prekliče soglasje za direktno obremenitev. Prav tako smo pripravili tudi obrazec za ukinitev trajnika, ki ga je potrebno izpolniti, podpisati in poslati po pošti.
Zraven izpolnjenega in podpisanega soglasja za otvoritev/preklic trajnika pošljite kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) in kopijo bančne kartice.

Za vsa morebitna vprašanja smo dosegljivi na številki 01/2411666.

 

 

ODSOTNOST DIJAKA OD POUKA

 

DUPLIKAT SPRIČEVALA

 

PUD

 

E-DNEVNIK IN E-REDOVALNICA

 

STATUS ŠPORTNIKA

 

PROSTE IZBIRNE VSEBINE

 

SOGLASJE POLNOLETNEGA DIJAKA

 

 OBRAZEC ZA ZUNANJE OBISKOVALCE - zaradi COVID19

 

IZJAVA staršev mladoletnega dijaka

IZJAVA staršev polnoletnega dijaka

OBVESTILO NIJZ pred začetkom šolskega leta