Terminski načrt ocenjevanja znanja v 2. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2019/2020 – od 16. 3. 2020 dalje, NI VELJAVEN.

Zaradi prekinitve pouka so bila spremenjena oz. dopolnjena Šolska pravila ocenjevanja znanja SSKŠ. Preverjanja in ocenjevanja znanja so prilagojena novim razmeram in navodilom Ministrstva za izobraževanje in šport, Zavoda RS za šolstvo in Centra za poklicno izobraževanje. V spletnih učilnicah posameznih učiteljev so podani načini ocenjevanja znanja od 16. 3. 2020 in zaključevanje ocen pri posameznih predmetih v šolskem letu 2019/2020.

 

Zdenko Nosan, ravnatelj SSKŠ