Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Sklep o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja je pričel veljati 26. 11. 2020. S tem dnem nimamo več dveh ocenjevalnih obdobij, to pomeni, da terminski plan pisnega ocenjevanja znanja, ki ste ga zapisali v začetku šolskega leta, ne velja več.

Terminski plan za pisno ocenjevanje znanja od 26. 11. 2020 dalje:

-          Naredili ga bomo, ko se bodo dijaki vrnili k pouku v šolo.