Izpiti

PRIJAVA NA DOPOLNILNE IN POPRAVNE IZPITE

Kratek povzetek:

-          Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki je bil ob zaključku pouka pri predmetu neocenjen.

-          Popravni izpit opravlja dijak, ki je bil ob zaključku pouka pri predmetu ocenjen negativno.

-          Dijak ima ob koncu pouka lahko največ tri negativne ocene, število neocenjenih predmetov ni omejeno.

-          Dijak opravlja najprej dopolnilne izpite, v primeru, da je pri dopolnilnih izpitih uspešen, lahko opravlja popravne izpite.

-          V spomladanskem roku lahko opravlja dijak izpit pri največ dveh predmetih.

-          Na isti dan lahko opravlja dijak največ en izpit.

 

Dijaki se morajo za opravljanje izpita prijaviti z geslom do nedelje, 21. 6. 2020 do 24.00 v »Novi.Lopolis«. 

Izpiti bodo potekali od srede, 1. 7. 2020 do petka, 3. 7. 2020, dijaki bodo o dnevu izpita obveščeni v ponedeljek, 29. 6. 2020 preko spletne strani šole.

 

 

 

RAZPOREDI DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV

Razpored dopolnilnih in popravnih izpitov bo objavljen na spletni strani šole v ponedeljek, 29. 6. 2020.