Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 668
Ravnatelj:   01 2411 644
Zbornica: 01 2411 640
Svet. služba:   01 2411 646
Fax: 01 2411 669

ssks@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

 

varensvet LOGO 2

Izpiti

PRIJAVA NA DOPOLNILNE IN POPRAVNE IZPITE

Kratek povzetek:

-          Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki je bil ob zaključku pouka pri predmetu neocenjen.

-          Popravni izpit opravlja dijak, ki je bil ob zaključku pouka pri predmetu ocenjen negativno.

-          Dijak ima ob koncu pouka lahko največ tri negativne ocene, število neocenjenih predmetov ni omejeno.

-          Dijak opravlja najprej dopolnilne izpite, v primeru, da je pri dopolnilnih izpitih uspešen, lahko opravlja popravne izpite.

-          V spomladanskem roku lahko opravlja dijak izpit pri največ dveh predmetih.

-          Na isti dan lahko opravlja dijak največ en izpit.

 

 

 

 

RAZPOREDI DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV